آنهایی که حرکت می کنند گاهی می با زند و آنهایی که حرکت نمی کنند همیشه می بازند.

آیا تا کنون به این اندیشیده اید که بازاریابی چه معنای وسیعی دارد؟

بازاریابی درون گوشت و پوست ماست کافیست نگاهی عمیق به ابعاد آن داشته باشید.

نوزادانی که نمی توانند حرف بزنند با خندیدن و دست و پا زدن، جز برای ایجاد خریدار دنبال چه می گردند؟ این نوعی

بازاریابی است به زبان ساده.

کودکان ما با چه ترفندهایی از پدر و مادرشان طلب خواسته می کنند و به آن می رسند. به این ترفند ها پلتیکهای

بازاریابی می گویند. که در نوع و روش خود قابل اجراست.

خواستگاری رفتن و ازدواج هم نوعی بازاریابی و تبلیغات است. همچنین همسرداری را به دقت بررسی کنید. آرایش و

رسیدگی یا غذای خوب، عطر و ادکلن و لباسهای زیبا و آراسته تا …. همه و همه نوعی بازاریابی است.

 

 

 

 

 

 

لینک کوتاه این مطلب : http://brandsazan.org/14587