کتاب عبور از بحران ورشکستگی به قلم آقای دکتر مسعود رجائی (مشاور مدیریت عالی سازمانی) به رشته تحریر در آمد.

پیشگفتار :

در پیچ و تاب کسب و کار، رازهایی نهفته که در هیچ کتابی نوشته نشده است. تجربیاتی که تنها کسانی به آن دست پیدا می کنند که شاید هیچ وقت آن ها را به رشته تحریر در نیاورند.

صنعتگران و تاجران و کسبه که از فرط درگیری و مشغله دست به قلم نمی برند یا روش انتقال تجربیات خود را از طریق نگارش انتخاب نمی کنند و از همه مهم تر دیگر حوصله نوشتن را ندارند و تجدید خاطره روزگار سخت، برایشان دشوار است. بزرگمردانی که باید نامشان را به نیکی یاد کرد نه اینکه اگر اشتباهی یا مشکلی برایشان بوجود آمد دست رد بر سینه آن ها گذاشته شود. ایشان پر از تجربه هستند.

فکر کنید:

کجای آتش داغ تر است؟

چه سوال مشکلی!

پاسخ آن را فقط کسانی می دانند که از آتش عبور کرده و سوخته اند. آن ها به هر زبانی سوختگی را بگویند ما متوجه نمی شویم، فقط به تناسب سوختگی خود قیاس می کنیم و نه بیشتر.

ورشکستگان از آتش عبور کرده اند ، از آن ها بیاموزیم

 

 

 

تلفن مرکز فروش کتاب :    ۳۷۷۶۲۹۱۴ – ۰۳۱

قیمت کتاب عبور از بحران ورشکستگی به همراه ارسال رایگان : ۳۵ هزار تومان

لینک کوتاه این مطلب : http://brandsazan.org/77924